E momentul pentru fertilizarea rapiţei

E momentul pentru fertilizarea rapiţei

Buletin de avertizare


Condiţiile climatice din această perioadă pot favoriza producerea restartului culturii de rapiţă de toamnă în arealele cultivatoare. Rapiţa de toamnă este una dintre cele mai rapace culturi, cu cele mai ridicate consumuri specifice de elemente nutritive. Din acest motiv, ca prim pas în succesul culturii, recomandăm efectuarea fertilizării.rapita


Dintre toate elementele nutritive folosite pentru fertilizarea culturii de rapiţă, azotul este cel care influenţează cel mai mult randamentele cantitative şi calitative.


Pentru sporuri de producţie recomandăm aplicarea fracţionată a îngrăşămintelor pe bază de azot, datorită reducerii pierderilor prin levigare şi creşterii gradului de utilizare a acestuia. Astfel, în această perioadă, trebuie aplicată cu precădere prima fracţie de azot sau cu puţin timp înainte de alungirea tulpinii, în funcţie de cum permite terenul.


Dozele de îngrăşământ ce se vor aplica vor fi în concordanţă cu stadiul de dezvoltare al culturii şi producţia scontată, dar fară a se depăşi 150 kg s.a. N/ha.Dacă plantele sunt mici, recomandăm aplicarea azotului înainte de reluarea vegetaţiei, în doze care să nu depăşească 60 kg s.a./ha, diferenţa aplicându-se la trei săptămâni mai târziu.În cazul în care cantitatea totală de N planificată pentru aplicare nu depaşeşte 100 kg s.a/ha, aceasta se poate aplica o singură dată, puţin înainte de alungirea tijei.Rezultate foarte bune se obţin în urma aplicării îngrăşamintelor sub formă de uree sau azotat de amoniu.


Menţiune: Sulful şi celelalte elemente utile se vor aplica cu a doua fertilizare.


Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător şi legislaţia în vigoare.


Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.DESCĂRCAȚI VERSIUNEA PDF

Informații relevante


Mecanism Clearfield