Amprentă

Publicat de:


Bayer SRL

Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etajul 1,

sector 1, 013681 București, România


Telefon: 021.529.5900

E-mail: reception_romania@bayer.com


Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997

Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON

© Drepturi de autor 2024