CONDIŢII DE UTILIZARE


Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse urmatoarelor conditii. Vă rugăm să nu utilizaţi acest website dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii. Acest site a fost dezvoltat de către S.C. Bayer S.R.L. (numit în continuare BAYER) şi este administrat de aceeaşi entitate. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau a modifica parţial sau integral acest website sau Condiţiile Generale de Utilizare, Termenii şi Condiţiile, precum şi Condiţiile de Vânzare şi Livrare. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că putem face oricâte astfel de modificări, fără un anunţ prealabil. De aceea, vă solicităm ca la următoarea vizită să consultaţi din nou aceste condiţii şi să luaţi act de orice modificări sau amendamente care ar fi putut fi implementate.


CEDAREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ ŞI A BENEFICIILOR


Toate detaliile, documentele şi ilustraţiile publicate pe acest website reprezintă proprietatea exclusivă a BAYER. Orice permisiune de a folosi aceste elemente este acordată sub prevederea că menţionarea dreptului de autor corespunzător este afişată pe fiecare copie, că aceste detalii sunt folosite strict în scop personal, că nu sunt folosite în scop comercial, că detaliile nu sunt modificate în niciun fel şi că toate ilustraţiile obţinute de pe acest website sunt folosite strict în asociere cu textul dedicat.


MĂRCI ÎNREGISTRATE ŞI DREPTURI DE AUTOR


Toate mărcile înregistrate de pe acest site web sunt proprietatea Grupului Bayer, dacă nu este specificat în alt fel sau dacă nu pot fi considerate drepturi ale terţilor. Orice utilizare neautorizată a acestor mărci înregistrate sau a altor materiale este strict interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor, legislaţiei mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate industrială.


RĂSPUNDEREA LIMITATĂ


BAYER a extras informaţiile detaliate disponibile pe acest website din surse interne şi externe, pe propria răspundere, bazându-se pe demersuri profesionale. Ne străduim să extindem şi să actualizăm în mod constant gama de informaţii disponibile. Informaţiile disponibile pe acest website au ca singur scop prezentarea BAYER şi a produselor şi serviciilor sale. Cu toate acestea, nu se poate declara sau garanta, în mod explicit sau tacit, integralitatea sau corectitudinea informaţiilor de pe acest website. Vă rugăm să aveţi în vedere că informaţia, deşi corectă la momentul publicării, poate să nu mai fie de actualitate. De aceea, vă recomandăm să verificaţi orice informaţie obţinută prin intermediul acestui website înainte de a o folosi în orice mod.
Indicaţiile oferite prin intermediul acestui website nu contravin propriilor demersuri de verificare a informaţiilor recente pe care le furnizăm ─ în special în ceea ce privește fișele tehnice de securitate şi specificaţiile tehnice ─, precum şi a produselor noastre, în privinţa gradului de adecvare la procesele şi scopurile dorite. Dacă aveţi nevoie de orice fel de opinii sau instrucţiuni privind produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi în mod direct. Utilizatorii acestui website declară că sunt de acord să utilizeze acest website şi conţinutul său pe propria răspundere. BAYER sau terţii implicaţi în redactarea, producţia sau transmiterea acestui website nu pot fi traşi la răspundere pentru daune sau incidente rezultate din accesul sau imposibilitatea de a accesa, ori din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza acest website sau cauzate de faptul că v-aţi bazat pe informaţiile oferite de acest website.


VIRUŞI, ATACURI ŞI ALTE AMENINŢĂRI INFORMATICE


Acest site nu trebuie utilizat în mod abuziv, prin introducerea cu bună ştiinţă a viruşilor informatici, troienilor, viermilor, bombelor logice sau altor elemente dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercaţi să obţineţi accesul neautorizat pe acest website, serverul pe care acest website este găzduit sau orice alt server, computer sau bază de date asociată acestui website. Nu aveţi voie să atacaţi acest website printr-un atac de tip Denial-of-service sau un atac de tipul Distributed Denial-of-service.
Prin încălcarea acestor prevederi, săvârşiţi o infracţiune potrivit legislaţiei în vigoare. Vom raporta orice astfel de încălcare organelor legislative abilitate şi vom coopera cu aceste autorităţi divulgându-le identitatea dumneavoastră. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website va înceta imediat.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderile sau daunele provocate de un atac de tip Denial-of-service, viruşi sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic ce ar putea infecta computerul, programele din computer, datele sau alte materiale pe care le deţineţi, cauzate de utilizarea acestui website sau prin descărcarea oricărui material conţinut de acesta, sau prin accesarea oricărui website cu care acesta este conectat.


WEBSITE-URI ALE TERŢILOR/LEGĂTURI


Acest website conţine link-uri / referinţe către website-uri terte. Prin furnizarea acestor link-uri, BAYER nu aprobă conţinutul acestora. BAYER nu acceptă nici asumarea vreunei responsabilităţi pentru disponibilitatea sau conţinutul unor astfel de website-uri sau oricărei răspunderi privind daunele sau incidentele rezultate din utilizarea acestui conţinut, sub orice formă. BAYER nu garantează că terţele pagini oferă informaţii la un nivel constant de calitate. Link-urile către alte website-uri sunt oferite utilizatorilor website-ului BAYER doar din considerente de comoditate. Utilizatorii accesează aceste website-uri pe propria răspundere. Selecţia nu ar trebui să limiteze în niciun fel utilizatorii la paginile oferite.


DATE FURNIZATE PERSONAL


Utilizatorul acestui site web este pe deplin responsabil pentru conținutul și corectitudinea detaliilor pe care le transmite BAYER, precum și pentru nerespectarea oricăror drepturi ale terților care ar putea fi implicate în astfel de detalii. BAYER are dreptul să utilizeze idei, invenții, planuri, tehnici și expertize furnizate de utilizator către BAYER în orice scop, cum ar fi dezvoltarea, producția și / sau comercializarea produselor sau serviciilor și pentru a le reproduce și a le pune la dispoziția terților fără niciun fel limitări.


UTILIZATORI INTERNAŢIONALI


Acest website este verificat, operat şi actualizat de către BAYER. Este conceput exclusiv pentru utilizarea în România. BAYER nu oferă niciun fel de garanţie că detaliile prezentate pe acest website sunt valabile și în afara României şi, în special, că produsele şi serviciile vor fi disponibile sub aceeaşi formă, la aceleaşi dimensiuni sau în aceleaşi condiţii. Dacă accesaţi acest website dintr-o locaţie din afara României sau descărcaţi materiale dintr-o astfel de locaţie, vă rugăm să aveţi în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acţionaţi în concordanţă cu legislaţia locală valabilă în teritoriul respectiv. Produsele menţionate pe acest website pot fi disponibile în ambalaje diferite, în diverse gramaje, sau cu înscrisuri ori însemne diferite, în funcţie de ţară. În Statele Unite ale Americii, operaţiunile Bayer Group sunt derulate de Bayer Corporation. Consumatorii din SUA sunt rugaţi să se adreseze uneia dintre aceste entităţi.


COMERCIALIZAREA PRODUSELOR BAYER


Produsele noastre sunt comercializate în concordanţă cu versiunea actuală a Condiţiilor Generale de Vânzare şi Livrare.


COMERCIALIZAREA PRODUSELOR BAYER


Acest website poate conţine declaraţii anticipative în baza presupunerilor şi estimărilor actuale realizate de Grupul Bayer sau echipa de management a subgrupului. Diferite riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi alţi factori ar putea conduce la diferenţe semnificative între rezultatele viitoare efective, situaţia financiară, dezvoltarea sau performanţele companiei şi estimările indicate în prezentul document. Printre aceşti factori se numără factorii prezentaţi în rapoartele publice ale Bayer care sunt disponibile pe website-ul Bayer la www.bayer.com. Compania nu-şi asumă nicio răspundere de a actualiza aceste declaraţii anticipative sau de a le adapta la evenimentele sau evoluţiile viitoare