Conceptul HD: Hibrizi de porumb rezistenți la secetă

Conceptul HD: Hibrizi de porumb rezistenți la secetă

Conceptul HD: Hibrizi de porumb rezistenți la secetă

Un hibrid obţine calificativul HD (Heath and Drought, care înseamnă Secetă și Arșiță) dacă îndeplinește următoarele condiții:
• are rezultate pozitive în condiţii de stres termic şi hidric;
• rezultatele obţinute sunt peste media celor mai performanţi hibrizi din aceeaşi grupă de maturitate.


În schemele pe care le prezentăm mai jos, puteți constata felul în care aceste tip de stres afectează porumbul, dar și câteva modalități prin care se poate diminua impactul secetei asupra acestora.


Diminuarea producției de porumb (%) asociată cu deficitul de apă în diferite etape de dezvoltare ale plantei.


Complexitatea gestionării secetei la porumb


Factorii principali care influențează diminuarea producției sunt lipsa apei (60%), genetica (20%) și tehnologia agricolă aplicată (20%).


Sistemul de absorbție a apei din sol depinde foarte mult de adâncimea și de calitatea rădăcinii, acesta fiind un factor important de selecție hibrizilor de porumb rezistenți la secetă.Factorii care influențează producția în condiții de secetă depind de tehnologiile agricole proprii culturii precum și de hibrizii de porumb rezistenți la secetă aleși pentru a fi cultivați. Aceștia din urmă se caracterizează prin capacitatea de a transfera nutrienți prin frunze și potențialul rădăcinii de a acumula substanțe nutritive și de a absoarbe apa din sol.Informații relevante


Conceptul HD


DESCĂRCAȚI VERSIUNEA PDF