Ambalajul produsului

Porumb • RM 95

DKC4541

  • Se poate cultiva în toate zonele din România și în toate mediile de cultură cu rezultate excelente de producție.

  • Stabilitate în toate mediile de producție.

  • Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere.

  • Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă și întârziată.

ÎNFLORIRE

TIMPURIE

BOB

Dentat

BOABE/RÂND

25-34

RÂNDURI DE BOABE

16-18

Contact icon

Contactați un expert

Beneficii

  • STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE PRODUCȚIE: Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și în condiții pedo-climatice dificile.

  • POTENŢIAL DE PRODUCŢIE RIDICAT: Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă de hibrizii din același segment de piaţă.

  • VITEZĂ DE PIERDERE A APEI DIN BOABE: Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate de un recoltat întârziat.

  • PACHET AGRONOMIC FOARTE BUN: Rădăcina și tulpina puternică oferă stabilitate plantei atât pe parcursul vegetaţiei, cât și la finalul ciclului de viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic pentru cădere.

Profil hibrid

ADAPTABILITATEA LA CONDIȚIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI DIN BOABE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

CALITATEA FITOSANITARĂ A BOABELOR

ÎNRĂDĂCINAREA

REZISTENȚA TULPINII

TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘIȚĂ

INSERȚIA ȘTIULETELUI

ÎNĂLȚIMEA PLANTEI

ÎNFLORITUL

Densitatea recomandată în funcţie de mediul de producţie

RIDICAT83.000 - 86.000 boabe germinabile / ha
SCĂZUT66.000 - 69.000 boabe germinabile / ha
MIJLOCIU77.000 - 80.000 boabe germinabile / ha