Ambalajul produsului

Fungicide

Nativo® Pro 325 SC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare și ale spicului la cereale

Substanțe active:

175 g/l protioconazol

150 g/l trifloxistrobin

Contact icon

Contactați un expert

Nativo Pro 325 SC este un fungicid sistemic care are la bază două substanțe active cu acțiune complementară. Protioconazol aparține clasei triazolilor și are un mecanism de acțiune tip DMI - inhibarea sintezei sterolului. Protioconazol are un efect sistemic important și asigură o protecție de lungă durată; are acțiune preventivă și curativă asupra unei game largi de patogeni. Trifloxistrobin are un spectru larg de activitate, acțiunea sa este de tip mezostemic și se caracterizează printr-o afinitate ridicată față de stratul de la suprafața plantei, urmată de redistribuirea și redepunerea pe părțile aeriene ale plantei. Nativo Pro poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datorită modului diferit de activitate al celor două substanțe active. La scurt timp după aplicare, produsul pătrunde în țesuturile plantelor și este distribuit spre vârful limbului. Specific acestui produs este efectul de „green leaf” (menținerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp), ceea ce permite acumulări suplimentare în boabe, deci sporuri de producție.

CulturăOrganism țintăDoză
Grâu de toamnă și primăvarăFăinare (Erysiphe graminis), septorioza frunzei (Septoria tritici), rugina brună (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis)0,6 l / ha
Grâu de toamnă și primăvarăFuzarioză (Fusarium spp)0,7 l / ha
Orz de toamnă și orzoaică de primăvarăFăinare (Erysiphe graminis f. sp. hordey), pătarea reticulară (Pyrenophora teres), arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis)0,6 l / ha
TriticaleBoli foliare și ale spicului: septorioze (Septoria tritici, Phaeosphaeria nodorum), făinarea (Erysiphe graminis), sfâșierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis), rugina brună (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp.)1 l / ha

Nativo Pro 325 SC se utilizează pentru maxim 2 tratamente pe vegetaţie. Efectuarea tratamentelor se face preventiv sau curativ, la apariţia primelor simptome. Primul tratament se efectuează de obicei în intervalul cuprins între sfârşitul înfrăţitului şi sfârşitul înspicatului. Tratamentul împotriva fuzariozei se efectuează în intervalul dintre sfârşitul înspicatului şi sfârşitul înfloritului, utilizând doza de 0,7 L/ha. Timpul de repaus între cele două tratamente este de 21 de zile, iar intervalul minim de la ultimul tratament până la recoltat este de 35 de zile. Volumul de soluţie necesar este de 200-400 L/ha.

Citiți și urmați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă