Mod de acţiune

Scenic Gold 350 FS se caracterizează printr-o acţiune sistemică și preventivă. Fluoxastrobin face parte din clasa strobilurinelor cu spectru larg de combatere a bolilor și prezintă acțiune sistemică. Fluopicolid este o substanță activă dintr-o nouă clasă chimică: acilpicolide. Are o activitate penetrantă și o distribuţie translaminară în plante. Acţiunea preventivă se manifestă specifi c prin distrugerea rapidă a zoosporilor, iar acţiunea puternică antisporulantă se manifestă prin împiedicarea formării fructifi caţiilor ciupercilor și diseminării ulterioare a bolii.

Rapiță de toamnă și de primăvară

Organism țintă

Phoma lingam, Alternaria brassicae, A. Brassicola, Hyaloperonospora brassicae, Rhizoctonia solani

Doză

1L/100kg semințe

Muștar alb, negru și brun

Organism țintă

Phoma lingam, Alternaria brassicae, A. Brassicola, Hyaloperonospora brassicae, Rhizoctonia solani

Doză

1L/100kg semințe

MATERIALE:

Mod de utilizare

Tratamentul cu Scenic Gold 350 FS se va efectua numai în unități dotate cu echipamente profesionale de tratat sămânța. A se utiliza numai pentru tratarea semințelor cu înaltă valoare biologică, condiționate și calibrate, cu indici calitativi specifi ci soiului sau hibridului din care provin. Pentru a nu diminua calitatea tratamentului, este necesar ca acesta să se efectueze cu mașini de tratat care să asigure o dozare precisă și o distribuire foarte uniformă a substanței pe suprafața semințelor, concomitent cu minimalizarea emisiei de praf. Aplicarea produsului se poate face ca atare, prin alimentarea rezervorului mașinii de tratat, de regulă nemaifi ind nevoie de adăugarea unei cantități de apă. La tratarea semințelor se va evita umezirea excesivă a acestora, pentru a nu declanșa prematur procesul de germinație. În cazul în care umiditatea semințelor este prea mare, la sfârșitul operației de tratare, se adaugă pudră absorbantă (ex. Fluency Powder) sau talc. Se va urmări ca semințele tratate să fi e bine uscate înainte de a fi însăcuite. Pe timpul tratamentului seminţelor, verifi caţi periodic calibrarea mașinii de tratat. După golire, recipientul se clătește de trei ori cu apă iar soluţia obţinută se toarnă în rezervorul instalaţiei de tratat. Numărul maxim de tratamente: unul/lot.

 

 
Drepturi de autor © Bayer AG