Mod de acţiune

Redigo Pro 170 FS este un produs inovativ cu acțiune sistemică în sămânță și plantulă, împiedicând dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe semințe sau în interiorul acestora. Protioconazol este cea mai efi cientă substanță activă din grupa chimică triazoli, caracteri zată printr-o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni, având totodată efecte stimulatoare asupra creșterii plantelor. Protioconazol este cel mai efi cient fungicid împotriva ciupercilor din genul Fusarium. Redigo Pro are asu pra semințelor un efect protector de lungă durată, determinând în același timp o creștere mai viguroasă a plantulelor în primele stadii de dezvoltare.

Grâu

Organism ţintă

Mălura comună (Tilletia sp.), tăciunele zburător (Ustilago nuda), fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Microdochium nivale)

Doză

0,5 L/t

Orz

Organism ţintă

Tăciunele zburător (Ustilago nuda f. sp. hordei, Ustilago hordei) Sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Doză

0,5 L/t

MATERIALE:

Mod de utilizare

Redigo Pro este ușor de utilizat datorită aderenței foarte bune la suprafața semințelor. Pentru realizarea unei repartizări cât mai uniforme a produsului pe semințe, este necesar ca, înainte de utilizare, acesta să fi e amestecat cu apă, pentru a se realiza aprox. 10 l soluție de tratat pentru o tonă de semințe, în funcție și de masa a 1000 de boabe (MMB). Este impor tant ca în procesul de tratare să se realizeze o dozare corectă a produsului și o distribuție uniformă pe semințe. Se recomandă aplicarea produsului numai pe semințele corect condi ționate (fără impurități, resturi vegetale, praf în masa de semințe).

Redigo Pro

• cea mai sigură soluție împotriva ciupercilor din genul Fusarium spp.;
• efi cacitate stabilă în cele mai grele condiții de cultură;
• stimulează vitalitatea și performanța plantelor;
• produs de tratament sămânță universal, cu acțiune completă asupra bolilor cu transmitere prin
sămânță și sol, indiferent de condițiile de cultură.

 

Drepturi de autor © Bayer AG