Mod de acţiune

Buteo Start are un mod de acțiune inovativ bazat pe o substanță activă - stemofoloina - regăsită în natură și izolată din planta medicinală Stemona japonica care apare preponderent în sud-estul Asiei. Noua substanță activă sistemică din Buteo Start protejează întreaga plantă eliberând puterea deplină din interior. Această substanță activă sistemică protejează atât sistemul radicular, cât și tânăra plantă împotriva atacului de dăunători până în faza de trei frunze. Se poate combina și cu produse fungicide pentru tratamentul seminței, iar după depășirea etapei de trei frunze se recomandă tratamente insecticide pe vegetație.

Cultură / Organism ţintă

Rapiță de toamnă: puricii cruciferelor (Phyllotreta spp., Psylliodes chrysocephala) și musca rădăcinilor (Delia radicum). Se realizează maxim o aplicare înainte de plantare.

Doza de utilizare:

10,42 l/tona de sămânţă (10,42 ml produs comercial/1 kg semințe de rapiţă).

Mod de utilizare

Tratamentul cu Buteo Start 480 FS se va efectua numai în unități dotate cu echipamente profesionale de tratat sămânța. A se utiliza numai pentru tratarea seminţelor cu înaltă valoare biologică, condiţionate și calibrate, cu indici calitativi specifi ai soiului sau hibridului din care provin. Pentru a nu diminua calitatea tratamentului este necesar ca acesta să se efectueze cu mașini de tratat care să asigure o dozare precisă și o distribuire foarte uniformă a substanţei pe suprafaţa semințelor și să minimalizeze emisia de praf. Aplicarea produsului se poate face ca atare, prin alimentarea rezervorului mașinii de tratat, de regulă nemaifiind necesară adăugarea unei cantități de apă. La tratarea semințelor se va evita umezirea excesivă a acestora, pentru a nu declanșa prematur procesul de germinație.

MATERIALE:

 

Drepturi de autor © Bayer AG