Mod de acţiune

Bariton Super 97,5 FS este un fungicid cu trei substanțe active cu moduri de acțiune dife rite, care conferă produsului un spectru larg de acțiune și efi cacitate superioară. Este un produs inovativ, cu acțiune de contact și sistemică în sămânță și plantulă, care împiedică dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe semințe sau în interiorul acestora. Protioconazol este cea mai efi cientă substanță activă din grupa chimică triazoli, caracterizată printr-o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni, având totodată efecte stimulatoare asupra creșterii plantelor. Protioconazol este cel mai efi cient fungicid împotriva ciupercilor din genul Fusarium. Substanța activă fl udioxonil are acțiune de contact și acțiune locală (transaminară). Bariton Super are asupra semințelor un efect protector de lungă durată, determinând în același timp o creștere mai viguroasă a plantulelor în primele stadii de dezvoltare.

Cultură / Organism ţintă

Grâu de toamnă și de primăvară: mălura (Tilletia tritici), fuzarioză (Fusarium spp.), tăciunele zburător (Ustilago nuda f. sp. tritici).
Orz de toamnă și de primăvară: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis), sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea), pătarea reticulară a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), tăciunele zburător (Ustilago nuda f. sp. hordei), Cochliobolus sativus.
Ovăz: fuzarioză (Fusarium spp.), sfâșierea frunzelor de ovăz (Pyrenophora avenae), tăciunele zburător (Ustilago avenae).
Secară: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis), Urocystis occulata.
Triticale: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis).

Doza de utilizare:

1 l/tona de sămânță

Mod de utilizare

Bariton Super este ușor de utilizat datorită aderenței foarte bune la suprafața semințelor. Pentru realizarea unei repartizări cât mai uniforme a produsului pe semințe, este necesar ca înainte de utilizare acesta să fi e amestecat cu apă, pentru a se realiza aprox. 10 l soluție de tratat pentru o tonă de semințe, în funcție și de masa a 1000 de boabe (MMB). Este important ca în procesul de tratare să se realizeze o dozare corectă a produsului și o distribuție uniformă pe semințe. Se recomandă aplicarea produsului numai pe semințele corect condiționate (fără impurități, resturi vegetale, praf în masa de semințe).

MATERIALE:

 

Drepturi de autor © Bayer AG