Informaţii şi mod de utilizare:

Pachetul tehnologic Input® C cuprinde două produse sistemice foarte eficiente: erbicidul Celexium® şi fungicidul Input® 460 EC.

Cele două produse sunt perfect compatibile la dozele recomandate şi pot fi aplicate: - Concomitent, în perioada de la începutul alungirii paiului până la apariţia frunzei stindard, atât pentru a proteja culturile de grâu şi orz de toamnă și primăvară împotriva bolilor foliare, cât şi pentru a combate principalele buruieni dicotiledonate anuale şi perene. - Separat, dacă din diverse motive (ex.: întârzierea răsăririi buruienilor etc.) nu este necesară aplicarea unuia dintre produse.

Aplicând cele 2 produse concomitent, cultura este tratată cu un număr de cinci substanţe active (trei cu acțiune erbicidă şi două cu acţiune fungicidă), asigurându-se astfel un tratament complex, complet şi de mare eficacitate la culturile de grâu şi orz de toamnă şi de primăvară. Pentru prepararea soluţiei se umple rezervorul de soluţie aprox. 50% cu apă, se adaugă cantitatea necesară din produsul erbicid Celexium® cu agitatorul, acţionând până când produsul este complet dispersat, după care se adaugă şi cantitatea de fungicid Input® 460 EC şi se completează cu restul de apă. Volumul de soluţie: 200-400 l/ha.

Cantităţile rămase din cele două produse pot fi utilizate în diferite alte combinaţii de tratament.

Dozele recomandate la culturile de grâu, orz de toamnă şi de primăvară:

Input® 460 EC:

- 0,6 l/ha la grâu pentru combaterea făinării (Erysiphe graminis), septoriozei (Septoria tritici.) și ruginii brune (Puccinia recondita). - 0,6 l/ha la orz de toamnă şi de primăvară pentru combaterea făinării (Erysiphe graminis). Intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și primul nod format (BBCH 31). - 1 l/ha la grâu pentru combaterea făinării (Erysiphe graminis), septoriozelor (Septoria tritici, Septoria nodorum), ruginii brune (Puccinia recondita) și alternariozei (Alternaria spp.), iar intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și sfârşitul aparitiei inflorescentei (BBCH 59). - 1 l/ha la orz de toamnă şi de primăvară pentru combaterea făinării (Erysiphe graminis), arsurii frunzelor (Rhynchosporium secalis), septoriozelor (Septoria tritici, Septoria nodorum), ruginii brune (Puccinia recondita), iar intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și începutul aparitiei inflorescentei (BBCH 51)

Celexium®:

- 37-50 g/ha pentru combaterea în postemergenţă la cereale păioase din stadiul de 2 frunze până la apariţia frunzei stindard (BBCH 12-39) pentru combaterea buruienilor cu frunza lată anuale şi perene.

Utilizand dozele recomandate de mai sus, cu un pachet tehnologic se pot trata 25 ha, iar intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și primul nod format (BBCH 31)

*Recomandăm în condiții de presiune ridicată de boli, infestare puternică precum și pentru combaterea buruienilor greu de combătut, utilizarea dozei de 50 g/ha pentru erbicidul Celexium® și 1 l/ha pentru fungicidul Input® 460 EC.

Nu recomandăm supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!

Economisiți din prețul produselor individuale!

Drepturi de autor © Bayer AG