Mod de acţiune

Flipper este un insecticid / acaricid de contact ce acIioneazǎ asupra ouǎlelor, larvelor şi adulIilor insectelor dǎunǎtoare. Produsul trebuie sa intre in contact direct cu daunatorii pentru a fi eficient. Aplicati la primele semne de infestare prin tratamente foliare cu echipamente de stropit de buna calitate.

SpaIii protejate: tomate, vinete, castraveIi, cǎpşuni

Dăunător

Afide (Aphis spp.), musculiIa albǎ de serǎ (Trialeurodes vaporariorum),
paianjanul roşu comun (Tetranychus spp.)

Doză

16 L/ha

Câmp: tomate

Dăunător

Afide (Aphis spp.), musculiIa albǎ de serǎ (Trialeurodes vaporariorum),
paianjanul roşu comun (Tetranychus spp.))

Doză

20 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Spaţii protejate: tomate, vinete, castraveţi, cǎpşuni: doza 16 L/ha, numǎr maxim de tratamente 5/sezon/culturǎ, interval 7 zile între tratamente.
Tomate în câmp: doza maximǎ este de 20 L/ha/sezon/culturǎ. Se pot aplica mai multe tratamente pe sezon, la o dozǎ mai micǎ, cu condiIia de a nu se depǎşi doza maximǎ de 20 L/ha/suprafaIǎ/culturǎ/sezon. Timp de pauzǎ: nu este necesar. Nu se intrǎ în culturile tratate timp de 24 h dupǎ tratament.
Prepararea soluţiei: pregǎtirea soluIiei se face prin umplere cu apǎ a 1/2 din volumul rezervorului instalaIiei de stropit, se adaugǎ cantitatea necesarǎ de produs şi se clǎteşte recipientul de 2 ori cu apǎ curatǎ, dupǎ care se completeazǎ cu restul de apǎ. Produsul se amestecǎ uşor cu apa şi nu necesita agitaIie viguroasǎ. Utilizarea unui agitator poate provoca spumare. UtilizaIi dacǎ este posibil apa dedurizatǎ sau apa de ploaie. Nu utilizaIi apǎ durǎ care conIine ioni metalici (calciu, magneziu, fier etc.) în concentraIie mai mare de 300 ppm. Dacǎ totuşi folosiIi apǎ durǎ, adaugaIi un agent de dedurizare anterior adǎugǎrii produsului. SoluIia obIinutǎ trebuie sǎ fie folositǎ imediat, nu se pǎstreazǎ soluIie nefolositǎ. ConcentraIia recomandatǎ a soluIiei este de 1 L FLiPPER în 100 L apǎ (sau 1% volum), respectând doza maximǎ de utilizare pe hectar. In cazul unei infestari puternice sau în cazul unor anumiIi dǎunǎtori, se pot utiliza maxim 2 L de FLiPPER în 100 L apǎ (sau 2% volum) într-o cantitate maximǎ de apǎ de 800 L/ha/aplicare în spaIii protejate şi 1000 L/ha/aplicare în câmp. Este esenIialǎ acoperirea completǎ a foliajului atât pe partea superioarǎ a frunzelor cât şi pe partea inferioarǎ. La tratament, se va acorda o atenIie sporitǎ culturilor târâtoare. Volumul de soluIie recomandat: 300-1600 L/ha în spaIii protejate şi 300-2000 L/ha (foliaj dens) în câmp. Eficacitatea este sporitǎ de vremea care favorizeazǎ uscarea rapidǎ a soluIiei pe foliaj. Nu aplicaIi soluIia în cazul unor temperaturi foarte ridicate sau mai mici de 10°C. Cele mai bune rezultate folosind FLiPPER sunt atinse în condiIii de vreme caldǎ, cu uscare rapidǎ. Un moment ideal pentru pulverizarea culturilor este dimineaIa devreme pentru a permite plantelor sǎ se usuce pe masura ce temperaturile cresc.

®FLiPPER este marcǎ înregistratǎ a Alpha BioPesticides Limited
Drepturi de autor © Bayer AG