Mod de acţiune

Decis 25 WG acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare aflate atât în stadiul de larve, cât și de adulți. Produsul are efect de șoc și o durată de activitate de 7-10 zile. Decis 25 WG protejează cultura 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetație. Acoperirea completă și uniformă a plantelor este esențială pentru o bună protecție împotriva atacului insectelor. Decis 25 WG beneficiază de o formulare modernă, caracterizată prin stabilitate ridicată la temperaturi mari și lipsa fotosensibilității. El poate fi aplicat și la temperaturi mai ridicate, fără diminuarea eficacității.

Grâu

Dăunător

Ploşniţa cerealelor (Eurygaster integriceps)

Doză/ Concentraţie

30 g/ha

Cartof

Dăunător

Molia viţei de vie (Lobesia botrana)

Doză/ Concentraţie

30 g/ha

Viță de vie

Dăunător

Molia viței de vie (Lobesia botrana)

Doză/ Concentraţie

30 g/ha

Măr

Dăunător

Viermele merelor (Cydia pomonella)
Viespea merelor (Hoplocampa testudinea)
Minatoare (Stigmella malella, Leucoptera scitella,
Phyllonorychter blancardella)
Afide (Aphis pomi)

Doză/ Concentraţie

0,003 % (45 g/ha)

Prun

Dăunător

Păduchele cenuşiu (Hyalopterus pruni)
Viespi (Hoplocampa minuta)
Viermele prunelor (Cydia funebrana)

Doză/ Concentraţie

0,003 % (30 g/ha)

Măr, prun

Dăunător

Păduchele din San José - (Quadraspidiotus perniciosus) generaţii de vară

Doză/ Concentraţie

0,003 % (45 g/ha la măr, 30 g/ha la prun)

Varză

Dăunător

Buha verzei (Mamestra brassicae) larve L1-L3

Doză/ Concentraţie

0,005% (30 g/ha)

MATERIALE:

Mod de utilizare

La toate culturile menționate, tratamentele se efectuează la avertizare sau la apariția dăunătorului. Numărul maxim de tratamente pe sezon este 3, cu un interval minim de 14 zile între tratamentele succesive la toate culturile mai puțin la varză, pentru care se vor aplica maxim 2 tratamente la minim 7 zile interval. Timp de pauză înaintea recoltării: 3 zile la legume, 7 zile la varză, 7 zile la pomi fructiferi și cartof, 30 zile la cereale, 30 zile la struguri de vin, 7 zile la struguri de masă.

Decis® 25 WG

Recomandări și rate de utilizare

Cultură agricolăDăunători/Buruieni/MaladiiDoză

Limită Maximă de Reziduuri (MRL)

Marfă(total reziduuri), propunere MRL, (mg/kg)
Drepturi de autor © Bayer AG