Mod de acţiune

Zantara conține ca substanțe active bixafen și tebuconazol. Bixafen este o nouă substanță activă dintr-o grupă chimică recent descoperită (SDHI), având un mod de acțiune diferit de fungicidele utilizate în prezent la cereale. Ambele substanțe active prezintă proprietăți sistemice de translocare în plantă. Viteza ridicată de translocare în plantă pentru tebuconazol indică o activitate curativă favorabilă care permite o mai mare flexibilitate a aplicării. Viteza mai redusă de translocare pentru bixafen este avantajoasă, conducând la o activitate de protecție de lungă durată. Combinarea celor două moduri diferite de acțiune asigură un grad ridicat de combatere a bolilor la grâu și orz, Zantara fiind indicat în special în strategiile antirezistență.

Grâu

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis)
Septorioza (Septoria tritici)
Rugini (Puccinia spp.)
Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium spp.)


Fuzarioza (Fusarium spp.)

 

Doză

1 L/ha


1,2 L/ha

 

Orz

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis) Arsura brună (Rhynchosporium secalis) Pătarea reticulară (Pyrenophora teres) Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium sativum)

Doză

1 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

1 l/ha pentru combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare ce se manifestă la grâu și orz. Intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului și sfârșitul înspicatului (BBCH 30-59). Pentru combaterea fuzariozei spicelor la grâu, Zantara se utilizează la doza de 1,2 l/ha, intervalul de aplicare fiind cuprins între începutul înfloritului și sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69).
Se aplică maximum 2 tratamente foliare terestre pe întreaga suprafață, la un interval minim între tratamente de 21 zile. Volumul de soluție necesar este de 200 - 400 l/ha. Perioada de pauză înaintea recoltării este de 35 zile.

 

Zantara® 216 EC

Drepturi de autor © Bayer AG