Mod de acţiune

Tilmor are acţiune sistemică în plante şi spectru foarte larg de acţiune. Tilmor conţine substanţa activă de înaltă eficacitate protioconazol, împreună cu substanţa activă consacrată tebuconazol. Tilmor prezintă proprietăţi preventive, curative şi uneori eradicative, care îi conferă un spectru larg de activitate. La aplicarea în primăvară, Tilmor oferă următoarele avantaje:
• controlul tuturor bolilor importante din cultura rapiţei
• creşterea vigorii plantelor de rapiţă
• îmbunătăţirea toleranţei la stres şi reducerea necesarului de apă al plantelor
• reducerea taliei plantelor (10-25 cm în funcţie de varietate)
• stimularea formării lăstarilor laterali şi a obţinerii unei culturi uniforme, mai puţin sensibilă
la condiţiile adverse de vreme • armonizarea procesului de înflorire
• datorită taliei mai reduse a culturii, se uşurează accesul utilajelor pentru tratamentele din
perioada înfloritului.

Rapiţă

Organism ţintă

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătare brună (Alternaria brassicae)
Făinare (Erysiphe communis)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

Doză/Concentraţie

1 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Tilmor 240 EC este omologat la cultura de rapiţă, în doză de 1,0 L/ha, pentru combaterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiului cenuşiu (Botrytis cinerea), a pătării brune (Alternaria brassicae) şi a făinării (Erysiphe communis). Se aplică în vegetaţie, pe întreaga suprafaţă, numai cu echipament terestru, la avertizare, de preferat preventiv sau la începutul apariţiei primelor simptome, primăvara până la înflorit (până la BBCH 59). Numărul maxim de tratamente pe sezon este de două, efectuate la un interval minim de 14 zile.
Cantitatea de soluţie este de 200-400 L/ha.
Timpul de pauză înaintea recoltării este de 56 zile.

Tilmor 240 EC este disponibil și în pachetele tehnologice pentru rapiță, Biscaya și Proteus.

Tilmor® 240 EC

Drepturi de autor © Bayer AG