Prosaro® 250 EC

Fungicid pentru combaterea bolilor foliare la grâu și orz și a fuzariozei la grâu și porumb

Substanţe active: protioconazol 125 g/l + tebuconazol 125 g/l
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Cuvânt de avertizare: Atenție!
Certificat omologare nr. 2517/22.02.2005

Mod de acţiune

Prosaro 250 EC are acțiune sistemică în plante. La scurt timp după aplicare, el pătrunde în țesuturile plantelor și este distribuit spre vârful limbului foliar. Protioconazol este o nouă moleculă din clasa triazolintione, cu o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni. Ea are totodată efecte stimulatoare asupra creșterii plantelor. Prin performanțele superioare reflectate în calitatea recoltei, protioconazol reprezintă un nou standard în combaterea bolilor foliare și mai ales a fuzariozei spicelor.

Grâu

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis)
Septorioza (Septoria spp.)
Rugini (Puccinia spp.)
Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium spp.)


Fuzarioza (Fusarium spp.)

 

Doză

0,75 L/ha


0,9 L/ha

 

Orz

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis)
Arsura brună (Rhynchosporium secalis)
Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)
Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium sativum)

Doză

0,75 L/ha

Porumb

Organism ţintă

Fuzarioza (Fusarium spp.)

Doză

1 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Grâu: se utilizează la doza de 0,75 l/ha pentru combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare. Se utilizează pentru 1-2 tratamente în vegetație, efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi. Volumul de soluție necesar este de 200-400 l/ha. Pentru combaterea fuzariozei spicelor se utilizează la doza de 0,9 l/ha, efectuându-se un tratament în intervalul cuprins între începutul și sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69).
Orz: se utilizează la doza de 0,75 l/ha pentru combaterea bolilor ce formează complexul de boli foliare. Se recomandă pentru 1-2 tratamente efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi. Volum de soluție: 200-400 l/ha.
Porumb: 1l/ha pentru combaterea fuzariozei. Se recomandă aplicarea tratamentului preventiv în intervalul cuprins între apariția mătăsii la capătul știuletelui și înainte de uscarea completă a mătăsii. Volumul de soluție: 300-600 l/ha.

Prosaro® 250 EC

Drepturi de autor © Bayer AG