Nativo® Pro 325 SC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare şi ale spicului la cereale

Substanţe active:
protioconazol 175 g/L + trifloxistrobin 150 g/L
Formulare: SC (suspensie concentrată)
Cuvânt de avertizare: Atenție!
Certificat omologare nr. 056PC/29.09.2014

Mod de acţiune

Nativo Pro 325 SC este un fungicid sistemic care are la bază două substanţe active cu acţiune complementară. Protioconazol aparţine clasei triazolilor și are un mecanism de acţiune tip DMI - inhibarea sintezei sterolului. Protioconazol are un efect sistemic important şi asigură o protectie de lungă durată; are acţiune preventivă și curativă asupra unei game largi de patogeni. Trifloxistrobin are un spectru larg de activitate, acţiunea sa este de tip mezostemic şi se caracterizează printr-o afinitate ridicată faţă de stratul de la suprafaţa plantei, urmată de redistribuirea şi redepunerea pe părţile aeriene ale plantei. Nativo Pro poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datorită modului diferit de activitate al celor două substanţe active. La scurt timp după aplicare, produsul pătrunde în ţesuturile plantelor şi este distribuit spre vârful limbului. Specific acestui produs este efectul de “green leaf” (menţinerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp), ceea ce permite acumulări suplimentare în boabe, deci sporuri de producţie.

Grâu de toamnă și primăvară

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis), septorioza frunzei (Septoria tritici),
rugina brună (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis)


Fuzarioză (Fusarium spp)

 

Doză

0,6 L/ha


0,7 L/ha

 

Orz de toamnă și orzoaică de primăvară

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis), pătarea reticulară (Pyrenophora teres),
arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis)

Doză

0,6 L/ha

Triticale

Organism ţintă

Boli foliare şi ale spicului: septorioze (Septoria tritici, Phaeosphaeria nodorum),
făinarea (Erysiphe graminis), sfâşierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis),
rugina brună (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp)

Doză

1 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Nativo Pro 325 SC se utilizează pentru maxim 2 tratamente pe vegetaţie. Efectuarea tratamentelor se face preventiv sau curativ, la apariţia primelor simptome. Primul tratament se efectuează de obicei în intervalul cuprins între sfârşitul înfrăţitului şi sfârşitul înspicatului. Tratamentul împotriva fuzariozei se efectuează în intervalul dintre sfârşitul înspicatului şi sfârşitul înfloritului, utilizând doza de 0,7 L/ha. Timpul de repaus între cele două tratamente este de 21 de zile, iar intervalul minim de la ultimul tratament până la recoltat este de 35 de zile. Volumul de soluţie necesar este de 200-400 L/ha.

Nativo® Pro 325 SC

Drepturi de autor © Bayer AG