Mod de acţiune

Flint Max este un produs cu spectru larg de acțiune. Trifloxistrobin, din grupa chimică strobi lu ri ne, are acțiune preventivă și activitate mesostemică. Este puternic absorbit de stratul ceros al frunzelor, fiind rezistent la spălarea prin precipitații. Se redistribuie pe suprafața fo li a ră, asi gu rând protecția suplimentară pe suprafețele limitrofe netratate și deopotrivă în interiorul țesuturilor prin activitatea translaminară. Sunt afectate atât stadiile timpurii, cât și stadiile târzii de dezvoltare ale ciupercilor patogene. Tebuconazol, produs cu acțiune sistemică, constituie un partener foarte eficient. La scurt timp după tratament, el pătrunde în părțile aeriene și este distribuit în interiorul țesuturilor, blocând extinderea ciupercii. Flint Max este un produs deo sebit de activ și foarte bine adaptat pentru utilizare în strategiile antirezistență.

Viţă de vie

Organism ţintă

Făinare (Uncinula necator) Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)

Doză

0,16 kg/ha

Morcov

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe umbelliferarum)

Doză

0,3 kg/ha în 1000 l apă

MATERIALE:

Mod de utilizare

Viţă de vie: se folosește în doza de 0,16 kg/ha în 800-1000 l apă. Se recomandă aplicarea în 1-3 tratamente preventive, începând cu fenofaza de inflorescențe clar vizibile și până la începutul colorării boabelor, în alternanță cu produse din grupe chimice diferite. Aceste aplicări conduc la un bun control al făinării și putregaiului negru. Perioada de protecție este de 10 - 14 zile în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Timp de pauză: 14 zile.

Morcov: 1-2 trata mente începând cu primele semne de atac.

Compatibilitate

Flint Max 75 WG nu este compatibil cu produsele foarte alcaline (pe bază de cupru sau sulf) şi cu cele foarte acide. Pentru orice combinaţie se va face un test de compatibilitate fizico-chimică.

Flint® Max 75 WG

Drepturi de autor © Bayer AG