Mod de acţiune

Proteus prezintă activitate sistemică şi de contact. La circa 1 oră după tratament, tiacloprid pătrunde în plante şi este distribuit spre vârfurile de creştere, iar deltametrin rămâne pe suprafaţa organelor tratate. Ambele componente acţionează prin contact şi ingestie asupra dăunătorilor care înţeapă sau rod părţile vegetative ale plantelor. Proteus combină acţiunea sistemică de lungă durată cu acţiunea de şoc. Modul complex de acţiune conferă un spectru larg de activitate şi permite combaterea inclusiv a formelor rezistente la insecticide din alte grupe chimice. Formularea tip dispersie în ulei OD conduce la aderenţă şi pătrundere în plantă superioare celorlalte formulări.

Grâu

Dăunător

Ploşniţa grâului (Eurygaster integriceps)

Doză/ Concentraţie

0,4 L/ha

Cartof

Dăunător

Gândacul din Colorado (L. decemlineata)

Doză/ Concentraţie

0,4 L/ha

Măr

Dăunător

Viermele merelor (Cydia pomonella)

Doză/ Concentraţie

0,05% (0,75 L/ha)

Sfeclă de zahăr

Dăunător

Gărgăriţa sfeclei (Bothynoderes punctiventris)
Răţişoara porumbului (Tanymecus spp.)
Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis)

Doză/ Concentraţie

0,4 L/ha în vegetaţie complementar tratamentului seminţei

Rapiţă

Dăunător

Gândacul lucios (Meligethes aeneus)
Viespea rapiţei (Athalia rosae)

Doză/ Concentraţie

0,6 L/ha
0,35 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Grâu: tratament la avertizare. Volum de soluţie: 200-400 L/ha. Timp de pauză: 35 zile.
Prun: se utilizează la doza de 0,16 L/ha într-un tratament la avertizare pentru combaterea gândacului bălos (Lema melanopa). Timp de pauză: 21 zile.
Cartof: 1-2 tratamente când larvele sunt de vârsta 1-2 şi dăunătorul este mai sensibil la tratament. Volum de soluţie: 200-400 L/ha. Interval minim între tratamente: 14 zile. Timp de pauză: 14 zile
Măr: maximum 2 tratamente pe sezon. Cantitatea de soluţie: 1000-1500 L/ha în funcţie de tipul plantaţiei şi dimensiunea pomilor. Perioada de protecţie: 14 zile. Timp de pauză: 14 zile.
Sfeclă pentru zahăr: se utilizează pentru combaterea în vegetaţie a dăunătorilor. Tratamentul este complementar tratamentului seminţei. Cantitatea de soluţie: 200-400 L/ha.
Rapiţă: 1-2 tratamente la avertizare. Cantitatea de soluţie: 200-400 L/ha.

Produsul este disponibil și în pachetul tehnologic pentru cultura de rapiță Proteus, împreună cu fungicidul Tilmor 240 EC.

La prepararea soluţiei, flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalaţiei de stropit.

Proteus® OD 110

Drepturi de autor © Bayer AG