Mod de acţiune

Sfera 535 SC este un produs cu spectru larg de activitate datorită modului diferit de acţiune a celor două substanţe active. Trifloxistrobin, o strobilurină cu activitate mezostemică, este puternic absorbit în stratul ceros al frunzelor şi redistribuit atât pe suprafaţa foliară prin procese de evapotranspiraţie, cât şi translaminar în interiorul frunzelor şi al celorlalte organe aeriene. El întrerupe ciclul de dezvoltare a ciupercii, inhibând germinaţia sporilor, creşterea tubului germinativ şi formarea apresoriilor. Ciproconazol este un triazol cu acţiune sistemică care asigură protecţia din interior a plantelor. Efectul complementar al celor două substanţe active fac din Sfera un produs deosebit de eficient şi foarte bine adaptat pentru utilizarea în strategii antirezistenţă. Produsul prezintă acţiune preventivă de lungă durată, curativă şi în anumite situaţii chiar acţiune eradicativă. Sfera se va utiliza exclusiv în tratamente preventive efectuate la avertizare sau atunci când sunt condiţii favorabile pentru dezvoltarea bolilor. Sfera prezintă efectul de “green leaf” asupra culturii, ceea ce permite menţinerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp, creşterea calităţii şi sporuri de producţie.

Floarea-soarelui

Organism ţintă

Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătarea brună a frunzelor (Alternaria spp.)
Frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi)

Doză

0,4 L/ha

Sfecla pentru zahăr

Organism ţintă

Cercosporioza (Cercospora beticola)
Făinare (Erysiphe betae)

Doză

0,35 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Floarea-soarelui

Se efectuează 1-2 tratamente la interval minim de 21 zile. Primul tratament se efectuează în fenofaza de 6-8 frunze ale plantelor, iar următorul la începutul înfloririi, atunci când primele flori ligulate sunt vizibile. Dacă se aplică un singur tratament, acesta se face la apariţia distinctă a calatidiului. Volumul de soluţie: 200-400 L/ha. Timp de pauză înaintea recoltării: 42 de zile.

Floarea-soarelui

Se efectuează 1-2 tratamente la un interval minim de 21 de zile. Volumul de soluţie este de 200-400 L/ha. Timp de pauză înaintea recoltării: 42 zile.

 

Sfera® 535 SC

Drepturi de autor © Bayer AG