Mod de acţiune

Nativo 300 SC este un fungicid cu acţiune sistemică şi mezostemică în plante. Trifloxistrobin are spectru larg de activitate şi acţiune de tip mezostemic, caracterizată prin afinitatea foarte ridicată la suprafaţa frunzei, redistribuirea şi redepunerea pe părţile aeriene ale plantei. Tebuconazol pătrunde în plante şi este distribuit acropetal în interiorul ţesuturilor, blocând extinderea ciupercii prin inhibarea procesului de sinteză a ergosterolilor. Nativo are acţiune preventivă şi curativă asupra ciupercilor patogene, asociată cu un efect de lungă durată. Poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datorită modului diferit de activitate al celor două substanţe active. Intervalul de aplicare este foarte larg, de la sfârşitul înfrăţitului până la sfârşitul înfloritului. Specific acestui produs este efectul “green leaf” (menţinerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp), ceea ce permite acumulări suplimentare în boabe. Totodată se îmbunătăţeşte absorbţia apei şi a azotului, precum şi creşterea conţinutului în proteine, toate acestea ducând în final la sporuri de producţie.

Grâu

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis)
Septorioza (Septoria spp.)
Rugini (Puccinia spp.)
Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium spp.)

Doză

0,8 L/ha

Orz

Organism ţintă

Făinare (Erysiphe graminis)
Arsura brună (Rhynchosporium secalis)
Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)
Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium sativum)

Doză

0,8 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Nativo se utilizează pentru 1-2 tratamente pe vegetaţie. Tratamentele se efectuează preventiv sau curativ, la apariţia primelor simptome. Tratamentul se efectuează la doza de 0,8 L/ha, de obicei în intervalul cuprins între sfârşitul înfrăţitului şi sfârşitul înspicatului. Volum de soluție: 200-400 L/ha.

Nativo® 300 SC

Drepturi de autor © Bayer AG