Mod de acţiune

Falcon este un fungicid sistemic cu acţiune preventivă şi curativă de lungă durată asupra ciupercilor patogene. La scurt timp după aplicare, cele trei substanţe active sunt distribuite sistemic în plantă, cu precădere în noile creşteri. O proprietate remarcabilă a spiroxaminei constă în efectul de stimulare a absorbţiei triazolilor în plantă. Falcon poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datorită modului diferit de acţiune biochimică al spiroxaminei şi triazolilor.

Grâu

Organism ţintă

Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Septoria nodorum, Puccinia striiformis, Puccinia recondita)

Doză

0,6 L/ha

Orz

Organism ţintă

Complex boli foliare (Erysiphe graminis f. sp. hordei, Puccinia hordei, Rhynchosporium secalis)

Doză

0,6 L/ha

Viţă de vie

Organism ţintă

Făinare (Uncinula necator)

Doză

0,3 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Grâu şi orz

Se utilizează la doza de 0,6 L/ha pentru combaterea complexului de boli foliare la grâu şi orz. Falcon se utilizează pentru 1-2 tratamente în vegetaţie. Intervalul de aplicare este cuprins între începutul împăierii şi începutul înspicării. Volumul de soluţie este de 200-400 L/ha. Falcon protejează cultura 18-20 zile de la aplicare. Timpul de pauză înaintea recoltării este de 35 zile.

Viţă de vie

Falcon se utilizează în doză de 0,3 L/ha pentru combaterea făinării, în principal la tratamente postflorale, în asociaţie cu fungicide specifice pentru mană şi putregai cenuşiu. El poate fi folosit şi la tratamente preflorale, dacă rezerva infecţioasă este mare şi se impune utilizarea unui produs cu acţiune sistemică. Volumul total de soluţie este de 800-1000 L/ha. Se aplică 1-2 tratamente pe sezon. Perioada de protecţie a culturii este de 10 zile de la efectuarea tratamentului. Timpul de pauză înaintea recoltării este de 14 zile.

Falcon® 460 EC

Drepturi de autor © Bayer AG