Mod de acţiune

Sfera 535 SC este un produs cu spectru larg de activitate datorită modului diferit de acțiune a celor două substanțe active. Trifloxistrobin, o strobilurină cu activitate mezostemică, este puternic absorbit în stratul ceros al frunzelor și redistribuit atât pe suprafața foliară prin procese de evapotranspirație, cât și translaminar în interiorul frunzelor și al celorlalte organe aeriene. El întrerupe ciclul de dezvoltare a ciupercii, inhibând germinația sporilor, creșterea tubului germinativ și formarea apresoriilor. Ciproconazol este un triazol cu acțiune sistemică care asigură protecția din interior a plantelor. Efectul complementar al celor două substanțe active fac din Sfera un produs deosebit de eficient și foarte bine adaptat pentru utilizarea în strategii antirezistență. Produsul prezintă acțiune preventivă de lungă durată, curativă și în anumite situații chiar acțiune eradicativă. Sfera se va utiliza exclusiv în tratamente preventive efectuate la avertizare sau atunci când sunt condiții favorabile pentru dezvoltarea bolilor. Sfera prezintă efectul de “green leaf” asupra culturii, ceea ce permite menținerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp, creșterea calității și sporuri de producție.

Floarea-soarelui

Organism ţintă

Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătarea brună a frunzelor (Alternaria spp.)
Frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi)

Doză

0,4 L/ha

Sfecla pentru zahăr

Organism ţintă

Cercosporioza (Cercospora beticola)
Făinare (Erysiphe betae)

Doză

0,35 L/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Floarea-soarelui

Se efectuează 1-2 tratamente la interval minim de 21 zile. Primul tratament se efectuează în fenofaza de 6-8 frunze ale plantelor, iar următorul la începutul înfloririi, atunci când primele flori ligulate sunt vizibile. Dacă se aplică un singur tratament, acesta se face la apariția distinctă a calatidiului. Volumul de soluție: 200-400 l/ha. Timp de pauză înaintea recoltării: 42 de zile.

Floarea-soarelui

Se efectuează 1-2 tratamente la un interval minim de 21 de zile. Volumul de soluție este de 200- 400 l/ha. Timp de pauză înaintea recoltării: 42 zile.

 

Sfera® 535 SC

Drepturi de autor © Bayer AG