Mod de acţiune

LUNA® MAX 275 SE conține:
- fluopiram, cu proprietăți sistemice și translaminare, ce aparține grupei piridiletilamide. În procesul de dezvoltare al patogenilor, fluopiram acționează în toate stadiile, inhibând germinația sporilor, creșterea tubului germinativ, creșterea miceliului și sporularea. Produsul acționează asupra ciupercilor din clasa Ascomycete și Deuteromycete.
- spiroxamina (din grupa spirochetalaminelor) are proprietăți de contact și sistemice. La nivel microbiologic, modul de acțiune al acestei substanțe active asupra unei game largi de patogeni este diferit. Din acest motiv pot fi combătute cu succes formele rezistente la alte fungicide, produsul fiind indicat în strategiile anti-rezistență. De asemenea, spiroxamina accelerează penetrarea și rezistența la spălare iar asupra ciupercilor patogene are o acțiune preventivă, curativă și uneori eradicativă, asigurând protecția pe o lungă perioadă de timp.

Vița de vie

Organism ţintă

Făinare (Uncinula necator)

Doză

1 l/ha

MATERIALE:

Mod de utilizare

Vița de vie
Luna MAX 275 SE este omologat în pentru combaterea făinării (Uncinula necator sinonim Erysiphe necator) la cultura viței de vie, în doză de 1 l/ha. Se aplică preventiv, la avertizare sau când sunt condiții favorabile pentru dezvoltarea patogenului, în număr de 2 tratamente pe sezon, la un interval de 10-12 zile. Perioada de aplicare: de la inflorescențe clar vizibile (BBCH 53) până la începutul coacerii (BBCH 73).
Cantitatea de apă utilizată este de 300 - 1000 l/ha.
Timp de pauză înaintea recoltării: 14 zile.
Cantitatea maximă de produs aplicată pe sezon este de 2 l/ha
Nu aplicați foliar mai mult de 500 g/ha fluopiram/an calendaristic.
Tratamentul cu Luna MAX 275 SE nu influențează procesul de vinificație și calitatea vinului, respectând recomandările de utilizare ale produsului.

Selectivitate: aplicat la dozele omologate, fungicidul Luna MAX 275 SE este bine tolerat de plante și nu manifestă fenomene de fitotoxicitate.
Compatibilitate: Luna MAX 275 SE este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor. Înaintea utilizării unei soluții mixte, se recomandă a se face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică.

Luna® Care 71.6 WG

Drepturi de autor © Bayer AG